صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام نماز و روزه مسافر

٢٩۴٣. نيّت نماز مسافر چگونه است؟ آيا ذکر قصر يا اتمام، در نيّت لازم است؟

ج. قصد انجام وظيفه فعليّه کافى است و نيّت لازم نيست به زبان ذکر شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5434 | پیوند ثابت
٢٩۵٩. شخصى در ماه مبارک رمضان به خارج از کشور سفر مى‌کند، آيا اين مسافر بايد با اذان ايران افطار کند يا به اذان محل ورود؟ نماز وى چگونه است؟  

ج. با اذان آن محل افطار و نماز را بايد به جا آورد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5450 | پیوند ثابت
٢٩٧۵. در صورتى که وظيفه‌ى مکلّف در بعضى موارد، جمع بين نماز شکسته و تمام باشد، آيا مى‌تواند روزه بگيرد يا خير؟ و اگر در ماه رمضان گرفت، آيا لازم است بعدا آن را قضا کند يا خير؟  

ج. روزه‌ى واجب معين مثل ماه رمضان را، هم بايد بگيرد و هم قضايش را به جا آورد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5466 | پیوند ثابت
٢٩٩١. شخصى بعد از تحقيق، يقين کرده که فاصله‌ى محل کار تا وطن او کمتر از ٨ فرسخ مى‌باشد؛ لذا نماز خود را تمام خوانده و روزه هم گرفته است و بعد از مدتى متوجه شده که اشتباه کرده است و مسافت، بيش از ٨ فرسخ بوده است. وظيفه‌ى او نسبت به نمازهايى که تمام خوانده و روزه‌هايى که گرفته چيست؟ در صورت عکس اين قضيه که يقين داشت بيش از ٨ فرسخ فاصله داشته و شکسته خوانده و بعدا  معلوم شده که کمتر از ٨ فرسخ فاصله داشته وظيفه‌اش چيست؟  

ج. در صورت اوّل احتياطا بايد آن نماز و روزه‌ها را قضا کند و در صورت دوم هم واجب است قضا کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5482 | پیوند ثابت
٣٠٠٧. کسى که محلى را براى اقامت دايم برگزيده و قصد توطّن کرده است، آيا براى اين که نمازش تمام و آثار وطن بودن بر آن مکان مترتّب شود، بايد در آن‌جا صاحب خانه و ملک باشد؟  

ج. خير، لازم نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5499 | پیوند ثابت
٣٠٢٣.فردى هستم که در قم متولد شده‌ام و در اين‌جا نيز مشغول زندگى و تحصيل  هستم. پدر و مادرم متولد شهر آمل هستند و اکنون در شهر قم سکونت دارند و تابستان‌ها به آمل مى‌روند. بنده نيز قبل از ازدواج تابستان‌ها، همراه آن‌ها به آمل مى‌رفتم و اصلاً قصد ١٠ روز نمى‌کردم ولى کل تابستان را در آن‌جا مى‌ماندم و نمازم را تمام مى‌خواندم، آيا آن‌جا وطن من نيز مى‌باشد و حکم نمازهايى که تمام خوانده‌ام چگونه است؟  

ج. اگر پدر و مادر شما يا خود شما قصد داريد تا آخر، هر تابستان دو سه ماهى به آن‌جا برويد و بمانيد، آمل وطن شما هم مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5515 | پیوند ثابت
٣٠٣٩. دو منطقه‌ى مسکونى (روستا) قبلاً جدا بودند ولى الآن به هم متصل شده‌اند و هنوز اسمشان فرقى نکرده است ساکنين اين دو محل حد ترخص را از کجا بايد حساب کنند؟  

ج. اگر عرفا يک محل محسوب مى‌شوند، حکم يک محل را دارند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5532 | پیوند ثابت
٣٠۵۵. در رساله آمده که اگر بعد از خواندن يک نماز چهار رکعتى از ماندن منصرف شود يا مردّد شود، تا وقتى در آن جا هست، بايد نماز را تمام بخواند؟ آيا خواندن نماز جمعه کفايت از آن مى‌کند؟  

ج. کفايت نمى‌کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5548 | پیوند ثابت
٣٠٧١. کارمندى براى انجام کار دولتى به مسافت شرعى مى‌رود و برخلاف مقررات، همسر خود را هم سوار مى‌کند. وظيفه‌ى نماز و روزه‌ى خود و همسر وى چگونه است؟  

ج. اگر سوار شدن همسر سبب زيادتى خرج وسيله نشود و هيچ تأثيرى در سفر شغلى کارمند نداشته باشد، اين جا کشف رضايت مالک مى‌شود که بر فرضى که بفهمند راضى هستند و در نتيجه نماز شکسته است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5564 | پیوند ثابت
٣٠٨٧. اگر بعد از برگشت از محلّ کار و يا تحصيل تا سفر بعدى به آن جا ده روز گذشته، ولى در اين بين مسافرت‌هاى ديگرى به مکان‌هاى ديگر داشته است. آيا در سفر به محلّ کار نماز او شکسته است، يعنى سفر اوّل او محسوب مى‌شود؟  

ج. اگر ده روز در يک محلّ نمانده، حکم سفر اوّل را پيدا نمى‌کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 5580 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها