صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام وضو

۴١۵. آيا براى خواندن نماز مستحبى، هنگام وضو، نيّت ضرورت دارد؟  

ج. هر وضويى نيّت لازم دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2672 | پیوند ثابت
۴٣١. آيا بايد در وضو آب را به زير موهاى ابرو هم رسانيد، يا اگر به ظاهر اکتفا شود، وضو صحيح است؟  

ج. اگر پوست زير ابرو پيدا نيست، شستن ظاهر آن کافى است؛ و اگر پيداست و يا مشکوک است، بنابر احتياط واجب بايد آب را به زير ابرو هم برساند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2688 | پیوند ثابت
۴۴٧. آيا بعد از يک بار شستن دست اگر آب از پايين به طرف آرنج برگردد، وضو باطل مى‌شود؟  

ج. خير.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2704 | پیوند ثابت
۴۶٣. آيا مى‌توان قبل از مسح کشيدن سر و پا، با ترى دست چپ دوباره روى دست راست دست کشيد؟  

ج. در اين صورت مسح‌ها را با کف دست چپ انجام ندهد، على الاحوط

کتاب: استفتائات | شناسه: 2720 | پیوند ثابت
۴٧٩. اگر در بعد از نماز متوجه شود که مسح سر را انجام نداده تکليف چيست؟ در صورتى که نداند براى چه نمازى در طول روز بوده چه بايد بکند؟  

ج. بايد دوباره وضو بگيرد و نمازى را که يقين دارد با آن وضو خوانده، اعاده يا قضا کند و اگر آن را نمى‌داند، توضيح حکم آن در مسأله‌ى ١١٢۶ رساله بيان شده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2736 | پیوند ثابت
۴٩۵. اگر در حال مسح سر، قسمتى از دست به آب صورت رسيده آيا مى‌تواند با قسمت باقى دست که متصل به آب صورت نشده پاها را مسح کند؟  

ج. بله مى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2753 | پیوند ثابت
۵١١. آيا وضو گرفتن به نيّت خواندن نماز واجب، قبل از وقت نماز و با علم به اين که وقت نماز نشده است، اشکال دارد؟  

ج. بايد به قصد طهارت و وظيفه‌ى فعليّه گرفته شود. هر چند داعى بر اين، با طهارت بودن در وقت نماز باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2770 | پیوند ثابت
۵٢٧. کسى که به خاطر تنگى وقت بايد تيمم کند، چنان‌چه بر خلاف وظيفه خود عمل کرد و وضو گرفت، آيا وضويش صحيح است؟  

ج. اگر به قصد آن نماز وضو نگرفته، وضويش صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2786 | پیوند ثابت
۵۴٣. در رساله عمليّه حضرتعالى، مسأله ٢۴٣ آمده است: در وضو اگر از پايين به بالا بشويد و به همان شستن اکتفا کند، بلکه مطلقا در بعضى موارد وضو باطل است، مراد از «بعض موارد» چيست؟  

ج. مراد اين است که به مجموع از پايين به بالا و از بالا به پايين قصد وضو کند يا بدون قصد باشد، به خلاف اين‌که آب را از پايين به بالا بريزد، ولى هنگامى که آب به پايين برمى‌گردد قصد وضو کند که صحيح است. چنان‌که در وسيلة النجاة آمده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2802 | پیوند ثابت
۵۵٩. شخصى که مى‌داند يک وضو و يک حدث از او سر زده وظيفه‌اش چيست؟  

ج. اگر نداند کدام جلوتر بوده است، چنان‌چه پيش از نماز است بايد  وضو بگيرد، و اگر بين نماز است، بايد نماز را رها کند و وضو بگيرد، و اگر بعد از نماز است، نمازى که خوانده صحيح است و براى نماز بعد وضو بگيرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2818 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها