صفحه اصلی

در حال بارگیری...
در مجموع « 5959 » مورد یافت شد.

استبرای حیوان نجاست‌خوار

«٢٢١» بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نجس است (چنانچه در مسئله ٩٠ گفته شد) و اگر بخواهند پاک شود، باید آن حیوان را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت، دیگر به آن نجاست‌خوار نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند. و بنابر احتیاط واجب باید شتر نجاست‌خوار را چهل...

غایب شدن مسلمان

«٢٢٢» اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش در اختیار او است، نجس شود و آن مسلمان با آن چیزی که در اختیار اوست غایب گردد و انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا به واسطه‌ای (مثلاً آن چیز در آب جاری افتاده) پاک شده است، اجتناب از آن لازم نیست. ...

پاک شدن اشیای نجس

«٢٢٣» اگر خود انسان یقین کند چیزی که نجس بوده پاک شده است، یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است؛ و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاک شده، یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه. «٢٢۴» کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بک...

احکام ظرف‌ها

«٢٢۶» ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است در صورتی که بداند ظرف موجب نجاست خوردنی می‌شود، ولی اگر علم نداشت بنابر احتیاط اجتناب کند؛ و همچنین نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کند. بلکه احتیاط واجب آن است که چرم ...

وضوی ارتماسی

«۲۶۳» وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو در آب داخل کند یا آنها را بعد از اینکه در آب فرو برد، به قصد وضو بیرون آورد. و اگر موقعی که دست‌ها را در آب فرو می‌برد نیت وضو کند و تا وقتی که آنها را از آب بیرون می‌آورد و ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو باشد، وضوی او صحیح است؛ و نیز اگ...

دعاهای وضو

«۲۶۷» کسی که وضو می‌گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب می‌افتد بگوید:«بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یجْعَلْهُ نَجِساً»؛ و موقعی که پیش از وضو دست خود را می‌شوید بگوید: «اللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التّوّابینَ وَ اجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطهِّرین»؛...

شرایط وضو

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است: ١ـ آب وضو پاک باشد؛ ٢ـ آب وضو مطلق باشد؛ ٣ـ وضو گرفتن مستلزم تصرف غاصبانه نباشد؛ ۴ـ ظرف آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد)؛ ۵ـ ظرف آبِ وضو، طلا و نقره نباشد؛ ۶ـ اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد؛ ٧ـ وقت برای وضو و نماز کافی باشد؛ ٨ـ به قصد قربت، یعنی برای انجام فر...

احکام وضو

«۳۰۴» کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می‌کند، باید به شک خود اعتنا نکند. «۳۰۵» اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‌گذارد که وضوی او باقی است؛ ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز...

وضوهای واجب و مستحب

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است: ١ـ برای نمازهای واجب غیر از نماز میت؛ ٢ـ برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلاً بول کرده باشد؛ و احتیاط واجب آن است که برای سجده سهو هم وضو بگیرد؛ ٣ـ برای طواف واجب خانه کعبه؛ ۴ـ اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد؛ ۵ـ ...

مبطلات وضو

«۳۲۷» هفت چیز وضو را باطل می‌کند: ١ـ بول؛ و در حکم بول است رطوبتی که انسان نداند بول است یا نه، اگر قبل از استبراء کردن از او خارج شود؛ ٢ـ غائط؛ ٣ـ باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می‌شود، و یا از غیر مخرج اگر این عنوان بر آن صدق نماید؛...

وضوی جبیره

چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می‌گذارند جبیره نامیده می‌شود. «۳۲۸» اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید به‌طور معمول وضو گرفت....

غسـل

غسل‌های واجب هفت قسم می‌باشد: ١ـ غسل جنابت؛ ٢ـ غسل استحاضه؛ ٣ـ غسل حیض؛ ۴ـ غسل نفاس؛ ۵ـ غسل میت؛ ۶ـ غسل مس میت؛  ٧ـ غسلی که به‌واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می‌شود. به مناسبت ذکر غسل میت و مس میت، احکام دیگر مربوط به اموات نیز ذکر می‌شود. ...

آنچه که بر جنب حرام است

«۳۵۹» پنج چیز بر جنب حرام است:  ١ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا و بنابر احتیاط به اسم پیغمبران و امامان و اسم حضرت زهرا علیهم‌السلام به‌طوری‌که در وضو گفته شد.  ٢ـ رفتن به مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود؛ و همچنین داخل شدن به آنج...

آنچه که بر جنب مکروه است

«۳۶۰» چند چیز بر جنب مکروه است: ١ و ٢ـ خوردن و آشامیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست؛ و اگر دست و صورت را بشوید و مضمضه و استنشاق کند کراهت کمتر می‌شود. ٣ـ خواندن بیشتر از هفت آیه تا هفتاد آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد، بنابر احوط؛ ولی بیشتر از هفتاد آیه کراهت شدیدتری دارد. ۴ـ رساندن جایی از ب...

غسل جنابت

«۳۶۱» غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود. ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده‌های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست. «۳۶۲» غسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو صورت می‌شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی، و غسل ترتیبی افضل از ارتماسی است. ...

غسل ترتیبی

«۳۶۳» در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید؛ و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به‌سبب ندانستن مسئله به این ترتیب عمل نکند، غسل او باطل است، ولی چنانچه قصد قربت داشته و آنچه را که مقدّم داشته، اعاده نماید غسل صحیح است؛ و احتیاط واجب رعایت ترتیب در هر عضو ا...

غسل ارتماسی

«۳۶۸» در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به‌تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است، و احتیاط آن است که از اول فرو رفتن در آب نیت غسل کردن را داشته باشد به آنچه غسل ارتماسی با آن محقق و تمام می‌شود و اظهر کفایت نیت در حال فرو رفتن مجموع بدن در آب است. «۳۶۹» در غسل ارتماسی اگر ه...

احکام غسل

«۳۷۱» در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد، مگر اینکه در آنِ واحد هم بدن پاک شود و هم غسل انجام گیرد؛ و در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست، و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است. ولی پاک بودن تمام بدن قبل از شروع در غسل مطلقاً، موافق احتیاط است. «۳۷۲»...

خون‌های سه‌گانه

۱- استحاضه یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود، خون استحاضه است و زن را در موقع دیدنِ این خون، مستحاضه می‌گویند. خون استحاضه غالباً زرد رنگ و سرد و بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید، و ممکن است گاهی برخلاف اوصاف مذکوره باشد. استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره. استحاضه قلیله آن است که خون در پنبه...
فیلم و صوت

دعا برای نجات همه مسلمانان از بلاها

قنوت نماز آیت‌الله بهجت قدس‌سره
 اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ فَرِّجْ عَنْ أشیاعِهِمْ وَ اخْذُلْ وَ اَهْلِکْ مَنْ عاداهُم اَلسّاعَةَ. یا رَؤُوفُ یا رَحیمُ. یا ذَا الْجَلالِ وَ الْاِکرامِ. یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ. اَللّهُمَّ نَجِّنا وَ جَمیعَ الْمُؤمِنینَ وَ الْمُؤمِناتِ وَ الْمُسلِمینَ و...
بیانات

راه نیل به شرح صدر در زمان غیبت امام

خدا کند راهی برای شرح صدر پیدا کنیم که به‌واسطه ریسمان،۱ تحیر قلبی‌مان برطرف شود. فرج، ولو یک ساعت باشد، مرحله بعد از آن روشنایی است. روشنایی هم فرج ماست. آیا هیچ فکر کرده‌ایم که راهی برای این مطلب پیدا کنیم؟!...
بیانات

«وَجَدْتُک أَهْلاً لِلْعِبادَة» قصه شمع و پروانه است

ائمه اطهار علیهم‌السلام هم ترس از جهنم داشتند و هم طمع به بهشت، ولی عبادت را برای خوف و طمع نمی‌کردند؛ زیرا جمله «وَجَدْتُک أَهْلاً لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُک؛ تو را شایسته پرستش یافتم، پس پرستیدم» ۱ هیچ‌چیز به دست نمی‌دهد، که چرا عبادت می‌کنیم، بلکه قصه شمع و پروانه است؛ یعنی: أَهْلاً لِأَنْ یطْلَبَ ...
بیانات

مردوخ و خارج کردن تیر از پای امیرمؤمنان علیه‌السلام

در این لحظه گویا به من الهام شد و یک مرتبه به ذهنم خطور کرد که بگویم: آقا شما قرآن خوانده‌اید؟ گفت: بله. گفتم: درباره این آیه چه می‌فرمایید که خداوند متعال می‌فرماید: «فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ». ...
بیانات

انسان و ظرفیت تعلیم اسما همراه با مُسمّیات

بشر، ظرفیت تعلیم اسما همراه با مُسمّیات را دارد، نه اسم تنها بدون مسمی را، ولی افسوس که ما به همان سنگینی و به همان حالت خاکی باقی مانده‌ایم....
بیانات

تبعیت پیغمبر لاحقِ افضل، از احکام پیامبر سابق

تبعیت از پیغمبر سابق، به معنای تبعیت از خدا و احکام کلیه ثابته اوست، نه پیروی از پیغمبر مفضول؛ از‌این‌رو،حضرت ابراهیم علیه‌السلام با اینکه از لحاظ زمانی بر حضرت موسی و عیسی علیهماالسلام متقدم بود، از آن دو افضل بود....
بیانات

معلوم نیست کار ما بهتر از کار او باشد!

استاد ما ۱ شب‌ها درس خارج اصول می‌فرمود. شبی شخصی که به منبر رفته بود مقداری ـ البته تا حد مزاحمت با درس ـ طول داد. شاگردان به صدا درآمدند که چرا طول می‌دهد. استاد فرمود: «معلوم نیست کار ما بهتر از کار او باشد!»....
بیانات

چقدر به مرگ نزدیکیم، ولی در فکر آن نیستیم!

انسان چقدر به مرگ نزدیک است و درعین‌حال چقدر آن را دور می‌پندارد و از آن غافل است! آقای حائری۱ می‌فرمود: «در خواب دیدم که عزرائیل به من فرمود: شما باید استراحت کنید»....
بیانات

حالات حاج آقا حسین فاطمی (ره) در حال وفات

حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌ نیز فرمود: «مَنْ کانَ آخِرُ کلامِهِ لاإِلهَ‌إِلاالله، دَخَلَ الْجَنةَ؛ هر کس آخرین سخنش کلمه « لااله‌الاالله» باشد، وارد بهشت خواهد شد»....
بیانات

تا قرآن در دست مسلمانان است...

شنیده‌ایم که در مجلس شورای پاریس۱ یک نفر از نمایندگان درحالی‌که نطق می‌کرد و قرآن را به دست گرفته بود، گفت: «تا این کتاب در دست مسلمانان است، نمی‌توانیم بر آنها حکومت کنیم!»....
بیانات

اختلاط با کفار، آغاز تسلط کفار

آیا اگر مثلاً کفار بر نفت ایران حکومت کردند، می‌شود که نتوانند بر ایران و مردم ایران حکومت کنند؟! و مالِک‌الرقابِ ممالک اسلامی و مسلمانان نشوند؟! ...
بیانات

اعتدال و میانه‌روی

هر چیز از حد میانه و وسط به طرف افراط یا تفریط تمایل پیدا کند، عکسِ نتیجه مطلوب را خواهد داشت؛ کلّ شَیءٍ جاوَزَ حَدهُ، إِنْقَلَبَ إِلی ضِدهِ (هر چیز از حدش بگذرد، به ضد آن تبدیل می‌گردد). بنابراین، میانه‌روی در غضب، شهوت، خواب، خوراک و هر کار دیگر، مُنجی و نافع است، و دو طرف زیاده و نقیصه آن مُضر و ...
بیانات

طواف عاشقانه بر گرد قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام

جمال واقعی حضرت یوسف علیه‌السلام اخفا شده بود. همچنین داریم که: «أُعْطِی یوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ، وَالنصْفُ الآخَرُ لِباقِی الناسِ؛ به حضرت یوسف علیه‌السلام بخشی [نیمی] از زیبایی عطا شده بود و نصف دیگر به دیگر مردم». ...
بیانات

قابلیت انسان برای نیل به مقامات انبیا و اوصیا

انسان چه قابلیتی دارد و در چه فعلیتی است؟! انسان به‌گونه‌ای آفریده شده که در تسافل تا کجا می‌تواند تنزل پیدا کند و در تعالی تا کجا می‌تواند نایل گردد؟! انسان می‌تواند مقامات مطلق انبیا علیهم‌السلام، غیر از مقامات مختصه انبیای خاص، را حائز گردد. نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم «شق‌القمر»۱ نمود....
بیانات

خرق عادات توسط قرآن

خداوند متعال می‌فرماید: «وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتی؛ و اگر قرآنی بود که کوه‌ها با آن به گردش می‌آمد، یا زمین پیموده می‌شد (طی‌الارض)، یا مردگان به سخن می‌آمدند».۱ آیا جواب «لَوْ» غیر از این است که لَکانَ هذَا الْقُرْآنَ (...
بیانات

مقصود از تعلیم اسما، خداشناسی است

منظور از «اسماء» در آیه «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها؛ و تمامی اسما را به حضرت آدم علیه‌السلام آموخت»۱ علم به حقایق است که موجب امتیاز انسان از حیوانات بلکه فرشتگان می‌گردد؛ بنابراین، مقصود از «اسماء» حقایق اسماست، نه تنها اسم بدون مسمی، که به‌جهت وحدت اسم و مسمی، اسم بر مسمی اطلاق شده است؛ ...
بیانات

مناظره ابوحنیفه با امام صادق علیه‌السلام درباره «هدهد»

در مجلسی که ابوحنیفه نیز حضور داشت، امام صادق علیه‌السلام فرمود: هدهد راهنمای لشکر سلیمان علیه‌السلام بود؛ زیرا هدهد آب‌های زیر زمین را می‌بیند. ابوحنیفه فوراً گفت: «ظَفَرْتُ بِک؛ گرفتمت!»، حضرت فرمود: «وَ کیفَ ذاک؛ چگونه؟» عرض کرد: اگر هدهد آب زیر زمین را می‌بیند، پس چرا دامی را که صیاد برای او پنه...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها