صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام زکات

٣١٧٧. اگر شخصى خرج سالش را نتواند فراهم نمايد و به سختى زندگى را بگذارند، يا قرض دارد و نتواند قرضش را ادا کند و مقدارى زکات هم بر او واجب شده باشد، بايد زکات بدهد؟

ج. چون غنى بودن شرط زکات مال نيست، پس على‌الظاهر زکات بر چنين شخصى واجب است و زکات ديگران به او مى‌رسد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6150 | پیوند ثابت
٣١٩٣. شخصى وصيّت کرده ثلث مال او جهت خيرات مصرف شود. ثلث او ٢٠٠ نخل خرما است. اگر محصول خرما به حد نصاب برسد، به آن زکات تعلّق مى‌گيرد؟ آيا بر وصىّ واجب است زکات آن را بدهد يا بر شخص ديگر؟  

ج. ظاهرا واجب نيست، مگر اين که يقين کرده باشد حقوق بر او تعلّق گرفته، ولى وصيت کننده نداده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6166 | پیوند ثابت
٣٢٠٩. در برخى روايات زکات برنج را مطرح کرده‌اند که حمل بر استحباب شده است. آيا با وجود اين که در بعضى مناطق، برنج به طور وسيعى کشت مى‌شود، آيا حکم به وجوب زکات آن نمى‌شود؟  

ج. خير.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6182 | پیوند ثابت
٣٢٢۵. آيا به طلاى سفيد که در اصل اسم آن پلاتين است، زکات تعلق مى‌گيرد؟  

ج. مادّه پلاتين غير از طلا است و به همين جهت زکات ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6198 | پیوند ثابت
٣٢۴١. آيا نصاب زمينى که با آب قنات مشروب مى‌شود با زمينى که با آب چاه و موتور مشروب مى‌شود فرق دارد؟  

ج. در نصاب فرق ندارند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6214 | پیوند ثابت
٣٢۵٧. آيا پرداخت ماليات در نظام جمهورى اسلامى از وجوه شرعيه ـ مانند زکات ـ کفايت مى‌کند؟  

ج. کفايت نمى‌کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6230 | پیوند ثابت
٣٢٧۴. آيا زکات را مى‌توان صرف در اماکن عمومى کرد که افراد متمکن نيز از آن استفاده مى‌کنند؟  

ج. اگر منفعت عمومى و دينى دارد، جايز است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6247 | پیوند ثابت
٣٢٩٠. در صورت فقر پسر، پدر مى‌تواند زکات را براى تحصيل فرزند در دانشگاه يا حوزه به پسر خود پرداخت نمايد؟  

ج. در اين جهت با ديگران فرقى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6263 | پیوند ثابت
٣٣٠۶. اگر کسانى زکات پرداخت نکنند و با عين مال زکوى، ازدواج کرده‌اند، عقد آن‌ها چه حکمى دارد؟  

ج. عقد آن‌ها صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6279 | پیوند ثابت
٣٣٢٢. فلسفه‌ى تشريع زکات و اهداف آن را با توجه به آيات و روايات، بيان فرماييد؟  

ج. رسيدگى به فقيران و رفع حاجت آن‌ها و نموّ مال و زيادى در عمر و مصالح ديگر از جمله حکمت‌هاى تشريع زکات است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6295 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها