صفحه اصلی

در حال بارگیری...

خاطره

بیانات

درس خارج بدون مطالعه!

آقا سید علی نجف آبادی رحمه‌الله با تعجب می‌فرمود: «نزد ایشان بودم به من فرمود: جواب این استفتائات را بنویسید. برداشتم یکی از آنها را بنویسم، مدتی معطل شدم و خیلی طول کشید. ناگهان دیدم ایشان تعداد بسیاری از آنها را برداشته و جوابش را نوشته است! این در حالی بود که من هنوز یکی را با زحمت جواب داده بودم!». ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها