صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات خون‌هاى زنانه

٨۶١. استحاضه چيست؟  

ج. هر خونى که خانم‌ها قبل از بلوغ يا بعد از يائسگى مى‌بينند يا خونى که از ٣ روز کمتر ديده مى‌شود يا خونى که از ١٠ روز بيشتر مى‌شود (که در اين حالت مى‌تواند مقدارى حيض باشد که در احکام حيض گفته شده)، استحاضه است؛ در صورتى که خون زخم و خون نفاس نباشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3138 | پیوند ثابت
٨٧٧. خونى که قبل از ولادت بچه خارج مى‌شود چيست؟  

 ج. قبل از ولادت بچه هر خونى که ديده مى‌شود، در صورتى که احتمال غير استحاضه داده نشود ـ مانند زخم و امثال آن ـ استحاضه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3154 | پیوند ثابت
٨٩٣. ١) اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل کند و بعد از نماز خونش قطع شود، ولى دوباره قبل از نماز ظهر متوسطه گردد، آيا براى نماز ظهر و عصر بايد غسل نمايد؟ ٢) اگر براى نماز ظهر و عصر غسل کند و بعد از نماز ظهرين خون قطع شود ولى دوباره قبل از مغرب متوسطه شود، وظيفه او براى نماز مغرب و عشا چيست؟  

ج. در هر دو مورد بايد دوباره غسل کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3170 | پیوند ثابت
٩٠٩. با وجود نوارهاى جديدى که داخل مهبل قرار مى‌گيرد و از خروج خون کاملاً جلوگيرى مى‌کند تا بدين وسيله وجوب تحفظ رعايت شود؛ با توجه به اين مسأله، حکم موارد ذيل را بيان فرماييد: ١) ملاک در اختبار، وارسى ظاهر و خارج فضاى فرج است يا بايد نوار را خارج نمود؟ ٢) در صورت حکم به خروج نوار، آيا طهارت به هم خورده و غسل تکرار مى‌شود؟

ج. در موقع نماز بايد نوار را خارج کند و نوار و خود را وارسى نمايد و طبق انواع استحاضه عمل کند و نوارهاى جديد، حکم همان پنبه را دارد که در رساله آمده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3191 | پیوند ثابت
٩٢۵. در چه صورتى زن مستحاضه مى‌تواند بين وضو ونماز فاصله بيندازد؟

ج. اگر بعد از غسل و وضو خون قطع نشود يا احتمال آمدنش قبل از نماز باشد، زن مستحاضه بعد از غسل و وضو واجب است بلافاصله نماز را بخواند. ولى اگر مدتى پاک شود و بداند تا آخر وقت پاک مى‌ماند، مى‌تواند بين غسل و وضو و نماز فاصله بيندازد.

اگر مستحاضه متوسطه و کثيره براى نافله صبح غسل صحيح انجام داده، خواندن نافله را به تأخير مى‌اندازد تا به نماز صبح متصل شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3207 | پیوند ثابت
٩۴١. زن که نمى‌داند خونش حيض است يا بکارت و مى‌توانسته خود را وارسى کند اگر بدون وارسى نماز بخواند چه حکمى دارد؟  

ج. اگر بدون امتحان مذکور با ممکن بودن آن نماز به جا آورد، نماز باطل است هر چند بعد، ظاهر شود که خون بکارت بوده است مگر آن که به اميد مطابقت با واقع نماز به جا بياورد و در واقع هم همان باشد که اميد داشته است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3224 | پیوند ثابت
٩۵٧. خانمى حداقل ٣ روز متوالى خون ديده و بعد پاک شده دوباره چند روز خون ديده و کل روزهايى که خونريزى داشته با پاکى وسط از ١٠ روز بيشتر شده است آيا روزهاى پاک را بايد غسل کند؟  

ج. کسى که عادت معين دارد و يکى از دو خون يا مقدارى از آن در ايام عادت باشد، همان حيض است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3240 | پیوند ثابت
٩٧٣. زنى که عادت وقتيه و عدديه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود؟  

ج. اگر روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3256 | پیوند ثابت
٩٨٩. عادت عدديه خانمى ٧ روز است. دو ماه پى در پى است که ايشان ١٢ روز خون مى بيند آيا عادت عدديه سابق ايشان به هم خورده است؟ وظيفه ايشان چيست؟  

ج. در دو ماه اخير عادت او ٧ روز است و عادت عدديه او به هم نخورده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3282 | پیوند ثابت
١٠٠۴. دخترى که تاريخ ولادتش را نمى‌داند و در بلوغ خود شک دارد اگر خونى ببيند که نشانه حيض دارد آيا مى‌توان گفت بالغ شده؟  

ج. بله، نشانه بلوغ است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3298 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها