صفحه اصلی

در حال بارگیری...

آخوند خراسانی

بیانات

جدیت آخوند خراسانی و آیت الله غروی اصفهانی

استاد ما می‌دانسته که درس اول در چه مبحثی است، آن را بدون حضور در درس استادش نوشته و به شاگردان حاضر در درس عرضه نموده بود و درست مطابق درس استاد درآمده بود. ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها