صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

حکایتی از بخشش مرحوم آخوند خراسانی

بعضی را دیده و یا شنیده بودیم که خیلی در انفاق عجیب و غریب بودند. زمانی مستحقی به درِ خانه مرحوم آخوند خراسانی می‌آید و از ایشان درخواست کمک می‌کند، ولی ایشان وجهی نداشته که به وی بدهد؛ لذا قالیچه اطاقِ شخصی خود را جمع می‌کند و به او می‌دهد و می‌گوید: «زود ببر، برو، تا مهدی۱نبیند!».

در محضر بهجت، ج۱، ص۴۵
  • ۱. پسر مرحوم آخوند خراسانی.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها