صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه ١۴٠٢

خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت‌الله بهجت قدس‌سره

پرسیدم: «سعادت دنیا و آخرت را در چه می‌دانید؟»

فرمود: «در اینکه گناه نکنید.»

چند دقیقه بعد به امید جواب مفصل‌تری، دوباره سؤالم را تکرار کردم؛

باز فرمود: «که گناه نکنید.»

آخرش که داشتم می‌رفتم هم باز پرسیدم؛

گفتم شاید این «که گناه نکنید» از خاطرش رفته باشد.

جواب داد: «گناه نکنید»!

حرف اول و آخرش همین بود.

به شیوه باران، ص۵٠
 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها