صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

امتحان ناموفق مسلمانان!

تجربه نشان داده که هر وقت دولت‌های کفر خواسته‌اند دولت‌های کوچک اسلامی را برای انجام مرام دنیوی خود، عبد محض خود کنند، آنان لبیک گفته و مطیع آنها بوده‌اند؛ نظیر اینکه ارتش عراق را به لبنان فرستادند تا علیه حکومت اسلام و له حکومت نصرانی‌ها (مسیحی‌ها) وارد معرکه شوند.
همچنین زمانی نزد مرحوم سید یزدی (صاحب عروة‌الوثقی) آمدند و از ایشان خواستند که علیه دولت اسلامی عثمانی و له بریتانیا حکم کند؛ البته با این توجیه که عثمانی ظالم است و از ایشان درخواست نمودند که برای از بین‌بردن ظالم و ستمگر، علیه آن حکم جهاد دهد، ولی ایشان زیر بار نرفت. آیا اگر ظالمی از بین برود و ظالم دیگر بیاید، اوضاع درست می‌شود؟! تمام جنبش مشروطه برای نجات از ظلم و استبداد دولت قاجار بود؛ و اسم مجلس را می‌بایست عدالت‌خانه می‌گذاشتند، نه مجلس شورا. ولی از کجا معلوم که عدالت‌خانه، ظلم‌خانه نباشد؟! بله، رشوه بر تمام اداره‌ها حکومت می‌کند، ولی کدام دولت است که اقرار کند و یا بتواند اصلاح کند؟!

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۰۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها