صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ١٨ اردیبهشت ماه ١۴٠٣

خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت‌الله بهجت قدس‌سره

از مسجد که بیرون می‌آمدیم، می‌ایستاد و برای مردم دعا می‌کرد.

دورش را می‌گرفتند و شلوغ می‌شد؛ او اما از هر کاری که مردم را به زحمت بیندازد، دلخور می‌شد.

به همراهان سفارش می‌کرد: «مراقب آن‌هایی که پشت سر می‌آیند،  باشید. نکند اذیت شوند؛ نکند هُل‌شان بدهید یا داد بزنید...»

یک‌بار زنجیری بین او و مردم زدیم تا در فشار جمعیت اذیت نشود؛ همان اول که دید، اعتراض کرد. گفت: «این را کی زده؟ بگذارید راحت باشند...»

آن اواخر که شرایط جسمی‌اش خوب نبود، با هزار زحمت با گذاشتن‌ها و برداشتن‌ها دیدند که ضرری به دیگران  ندارد، کوتاه آمدند.

به شیوه باران، ص ٢۵
 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها