صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه ١۴٠٣

خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت‌الله بهجت قدس‌سره

آمده بود و با اصرار می‌گفت: «آقا، دستورالعمل بدهید!»

پاسخی نشنید.

باز تکرار کرد: «به من یک دستورالعملی بدهید!»

آقا با تندی گفت: «دستورالعمل؟! دستورالعمل؟! دستورالعمل که  چیزی نیست؛ کو عمل‌کننده آقا؟!»

مرد، باز خواسته‌اش را تکرار کرد.

این‌بار آقا گفت: «یک حرفی به شما می‌زنم که اگر هزار سال هم بگردید، همین است؛ و غیر از این نیست: بروید و گناه نکنید!»

به شیوه باران، ص٢١
 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها