صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ٨ اسفند ماه ١۴٠٢

خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت‌الله بهجت قدس‌سره

در سال آخر، وسط درس حالش بد می‌شد.

یک روز سرفه‌های پی‌درپی امانش نمی‌دادند.

جعبۀ دستمال‌کاغذی روی میز  تمام شد و سرفۀ او نه!

به نزدیکانش می‌گفتیم: «این‌قدر سختش است، بهتر نیست نیاید و استراحت کند؟»

می‌گفتند: «راضی‌اش می‌کنیم.»

فردا باز دیدیم سر ساعت آمده...

شرمنده می‌شدیم؛

کتاب‌مان را محکم‌تر توی دست می‌گرفتیم.

به شیوه باران، ص٧٠
 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها