صفحه اصلی

در حال بارگیری...
خاطرات

رستگار شد آن‌که…

گزیده‌ای از خاطرات شاگردان و اطرافیان آیت‌الله بهجت قدس‌سره

یعنی در قرآن نوشته: «قد افلح من له قوة الاستنبٰاط»؟ یا نوشته «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی»؟!(سوره اعلی:١۴) نوشته هر کس می‌خواهد رستگار شود، برود  قدرت استنباط یاد بگیرد یا برود خودش را تزکیه کند؟!

□   آقا! درس‌های حوزه را شروع کنم؛ یک دعایی بفرمایید.

▪    خب حالا می‌خواهی چه کار کنی؟

 □   می‌خواهم صرف‌ونحو بخوانم دیگر!

▪     بعدش می‌خواهی چه کار کنی؟

□    خُب بعدش لمعه و این‌ها.

 ▪    بعد می‌خواهی چه کار کنی؟

□    خُب آقا، مثل بقیه، مکاسب و رسائل و کفایه را شروع می‌کنم.

 ▪    بعد می‌خواهی چه کار کنی؟

□    درس خارج بخوانم.

 ▪    بعدش می‌خواهی چه کار کنی؟

□    می‌خواهم مجتهد بشوم آقا.

 ▪    یعنی در قرآن نوشته: «قد افلح من له قوة الاستنبٰاط»؟ یا نوشته «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی»؟!(سوره اعلی:١۴) نوشته هر کس می‌خواهد رستگار شود، برود  قدرت استنباط یاد بگیرد یا برود خودش را تزکیه کند؟! (بر اساس خاطرۀ یکی از شاگردان)

 

به شیوه باران، ص٢٢

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها