صفحه اصلی

در حال بارگیری...

حکومت

بیانات

حکومتی که شالوده‌اش را شما بریزید، پایدار نمی‌ماند

به‌مناسبت شهادت ميرزا كوچک‌خان جنگلی
برای آقای خمینی نقل کردم از شخصی که حضور داشته در جلسه ای که سفیر انگلیس، نزد میرزا کوچک خان بوده و می‌خواسته [میرزا] با آنها همکاری کند تا او را به حکومت برسانند.[١] میرزا می‌گوید: حکومتی که شالوده‌اش را شما بریزید، پایدار نمی‌ماند. (آقای خمینی از این سخن میرزا خوشش آمد)....

وای بر انسان که غافل است!

فعلاً حکومت دنیا به رشوه است. راشی بودن. مرتشی بودن. رائش بودن. حکومت دنیا به همین پول‌هاست. به همین چیزهاست. حالا اونا که خودشون کافرند. نمی‌تونیم به اونها چیزی بگیم. مسلمون‌هایی که با این‌ها یک فی‌الجمله ارتباطی پیدا می‌کنند، باید به این مسلمون‌ها تذکر داد. این رشوه را به احسن ما یکون از شما می‌گی...
بیانات

سرانجام معلوم می‌شود که حتی دنیای آنها از دنیای دیگران بدتر است!

گاه کار به جایی می‌رسد که رییس سازمان‌های امنیتی حکومت‌ها را که سال‌ها برای آنها خدمت کرده و چه بسا اموالی را برای همان حکومت غصب کرده، با این همه، وجود او را خطرناک می‌بینند، زیرا ممکن است علیه آنها قیام کند، و یا دولت دیگری از او استفاده اطلاعاتی کند، لذا به هر وسیله ممکن او را به قتل می‌رسانند! آ...
بیانات

سودمند نبودن صلاح حکومت در صورت عدم اصلاح افراد جامعه

صلاح حکومت، بدون اصلاح افراد جامعه سودمند نیست و همچنین بر عکس؛ زیرا اگر افراد اصلاح شوند، و حکومت بد و غیرصالح باشد، آنها فقط در باطن خوبند هر چند اظهار نمی‌کنند؛ و اگر حکومت هم مُصلِح باشد، افراد صالح واقعی که در ظاهر و باطن صالحند، آزاد و راحت خواهند بود؛ اما اگر افراد جامعه در باطن اصلاح نشده با...
بیانات

نقد مرام کمونیستی

انسان در خواب هم نمی‌دید که مرام کمونیست را کسی ادعا کند؛ زیرا در هیچ‌دینی نبود که کسی حق نداشته باشد از مال و دست‌رنج خود استفاده کند و آزاد نباشد که در مال خود تصرف کند، چنان‌که در مرام کمونیست است. اگر راست می‌گویند آزادی است و فشار و سر نیزه و اکراه و اجباری در کار نیست، پس دروازه شهرها را به رو...
بیانات

اختلاط با کفار، آغاز تسلط کفار

آیا اگر مثلاً کفار بر نفت ایران حکومت کردند، می‌شود که نتوانند بر ایران و مردم ایران حکومت کنند؟! و مالِک‌الرقابِ ممالک اسلامی و مسلمانان نشوند؟! ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها