صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

سرانجام معلوم می‌شود که حتی دنیای آنها از دنیای دیگران بدتر است!

گاه کار به جایی می‌رسد که رییس سازمان‌های امنیتی حکومت‌ها را که سال‌ها برای آنها خدمت کرده و چه بسا اموالی را برای همان حکومت غصب کرده، با این همه، وجود او را خطرناک می‌بینند، زیرا ممکن است علیه آنها قیام کند، و یا دولت دیگری از او استفاده اطلاعاتی کند، لذا به هر وسیله ممکن او را به قتل می‌رسانند!

آری، این‌گونه افراد دین خود را برای دنیای خود و دیگران می‌فروشند تا در دنیا راحت باشند و در آسایش به سر برند، ولی سرانجام معلوم می‌شود که دنیای آنها چه رسد، به آخرتشان از دنیای دیگران بدتر است!

در محضر بهجت، ج۲، ص۵۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها