صفحه اصلی

در حال بارگیری...

فیلم

فیلم

معلومات را زیر پا نگذاریم

برشی از مستند «العبد»
برای عمل چطور؟ [باید چه کار کرد؟] آدم باید اختیاراً آن چیزی را که می‌داند، [عمل] بکند دیگر؛ زیر پا نگذارد؛ [چون] پشیمان می‌شود. آن چیزی را [هم] که نمی‌داند، به این‌وآن نگاه نکند؛ [بلکه] به دفتر [شرع] نگاه کند. [اگر] باز هم ندانست، توقف و احتیاط کند تا روشن شود....
فیلم

بدانیم که می‌بیند

برشی از مستند «العبد»
کدام کلمه است که کار آدم را تا به آخر بسازد؟ آن کلمه همین است که بدانی [خدا] می‌بیند والسلام. [بدانی] در محضر او هستی، [بدانی حتی] خیالات تو را هم می‌بیند. تا اینجا (تا این حد) محیط است به کل موجود (به همه موجودات احاطه دارد). آن‌وقت [با این احساس حضور آیا] می‌شود اصلا انسان دنبال معصیت برود؟ آیا می...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها