صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

کشتار قبل از ظهور

بعضی خیال می‌کنند، وقتی که حضرت ظهور می‌کند، کشتار واقع می‌شود، ولی چنین نیست، بلکه کشتار قبل از ظهور آن حضرت است.١ در روایتی آمده است: سفیانی، صدوهفتاد هزار نفر را در فلان محله یا منطقه عراق می‌کشد.٢

در محضر بهجت، ج۱، ص ۳۶۱
  • ١. ر.ک: بحارالانوار، ج۵۲، ص۱۸۲؛ قرب‌الاسناد، ص۱۷۰.
  • ٢. ر.ک: بحارالانوار، ج۵۲، ص۲۳۷؛ اختصاص، ص۲۵۵، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۲۴۴؛ غیبة، نعمانی، ص۲۷۹ از این روایت که در چهار کتاب یاد شده ذکر شده است، استفاده می‌شود که صدهزار نفر را لشکر سفیانی می‌کشد، و هفتاد هزار نفر از لشکر او کشته می‌شود.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها