صفحه اصلی

در حال بارگیری...
پرسش‌ها و پاسخ‌ها

ملاک صحت مکاشفه

سؤال: ملاک تشخیص مکاشفات واقعی با ادعاهای بی‌اساس و کذب چیست؟

جواب: از جمله اسبابِ یقین، آثار صدق در قول و فعل مدعی است، و در مقابل، آثار مخالفت قول با فعل.

به‌سوی محبوب، ص۷۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها