صفحه اصلی

در حال بارگیری...
پرسش‌ها و پاسخ‌ها

رفع کسالت در عبادت

سؤال: برای رفع تنبلی و کسالت در عبادات چه باید کرد؟

جواب: در اوقات نشاط، مشغول به عبادت مستحبه شوید؛ و در اوقات کسالت، اقتصار (اکتفا) بر واجبات نمایید.

به‌سوی محبوب، ص۷۰

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها