صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

توطئۀ انگلیس در ایجاد اختلاف و درگیری میان مسلمانان و هندوها

دولت انگلیس هر وقت میخواست در هندوستان میان مسلمانان و هندوها اختلاف و درگیری ایجاد کند، کافی بود گاوی را مخفیانه در محلۀ هندوها سر ببُرد. هندوها میگفتند: حتماً مسلمانها کردهاند و به جان هم میافتادند. بعد هم خودش میآمد و میان آنها صلح میکرد و از آنها مال‌المصالحه میگرفت! یک پوست گردو به این طرف میداد و پوست دیگر را به طرف دیگر، و مغز را برای خودش برمی‌داشت.

در محضر بهجت، ج۳، ص۱۴۹

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها