صفحه اصلی

در حال بارگیری...
فیلم

عقل سلیم

برش‌هایی از مستند «العبد»

چه بخواهیم از خدا؟ باید از خدا بخواهیم عقل سلیم و قلب سلیم [را]. عقل را بخواهیم.

العقلُ و الایمانُ و الحیاءُ/ إخوَةُ صِدقٍ ما لَهم جفاءُ؛ [این سه] از هم جدا نمی‌شوند.

 


دانلود فیلم / عقل سلیم

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها