صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

اثر بی‌حرمتی به علمای دین

ائمۀ ما علیهمالسلام به علما و فقها و راویان احادیث احترام میگذاشتند؛ ولی ما بی‌حرمتی میکنیم، بدگویی میکنیم و…؛ غافل از اینکه کمترین سزای بی‌احترامی به آنها، بلاهایی است که در این دنیا بر انسان وارد میشود؛ از قبیل کوتاهی عمر، سوء عاقبت و… .

زمانی، شخصی با صاحب‌جواهر به مجادله پرداخت؛ صاحب‌جواهر به او نفرین کرد و خطاب به امیرالمؤمنین علیهالسلام عرض کرد و فرمود: اگر غَرَض این شخص از این مجادله، مطلب دیگری است، از نجف بیرونش کن! و آن آقا مجبور شد پانزده سال در جای دیگر با دربه‌دری اقامت کند. شاید بعضی از اهل علم گمان کنند که اگر علما و اهل علم همدیگر را تنقیص کنند، اشکال ندارد، ولی چنین نیست؛ بلکه خطر خرده‌گرفتن بر اهل علم، بیشتر از ایراد و اعتراض به دیگران است؛ لذا انسان حتی در موارد تشخیص عدم اهلیت علما باید احتیاط کند؛ زیرا تنقیص علما خیلی مشکل است.

 در محضر بهجت، ج۳، ص۲۶۳ 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها