صفحه اصلی

در حال بارگیری...
مناسک حج

احکام عمرۀ تمتّع

فصل اول: احکام و اعمال عمره تمتّع

عمره تمتّع از پنج عمل تشکیل می‌‏شود:

عمل اول عمرۀ تمتّع: احرام‏

«۲۴۷» افرادی مانند اهل ایران و غیر ایشان که شانزده فرسخ یا بیش از آن با مکه معظّمه فاصله دارند، معمولًا به یکی از منظورهای ذیل مُحرم می‌‏شوند:

الف. احرام برای عمره مفرده؛
ب. احرام برای عمره تمتّع؛
ج. احرام برای اعمال حج، بعد از اعمال عمره تمتع.

«۲۴۸» این سه مورد احرام، از جهت احکام با هم یکسان هستند و فقط از جهت نیت مکان و زمان احرام فرق‏هایی دارند که احکام خاص هر کدام در جای مناسب ذکر می‏‌شود؛ اکنون به توضیح احرام عمره تمتّع می‏‌پردازیم:

احرام عمره تمتّع

«۲۴۹» اولین عملی که در عمره تمتّع صورت می‏گیرد، «احرام» است.

احرام، یعنی پوشیدن لباس احرام و نیت و گفتن تلبیه؛ به کسی که این اعمال را انجام داده «مُحرم» می‏‌گویند. بعد از احرام، دوری از محرّمات احرام بر مُحرم، واجب است و تا اعمال لازم را انجام ندهد، از احرام خارج نمی‌‏شود.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها