صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

بی جهت به این و آن فحش ندهیم!

البته ما نمی‌گوییم که برای داخل کردن دیگران در راه حق، فحاشی و سب کنیم؛ چراکه بدتر می‌شود و صلاح نیست. بلکه ممکن است حرف‌هایی بزنند که ما فحش بدهیم؛ لذا ما نباید چنین کنیم، چنان‌که شرف‌الدین رحمه‌الله در برابر فحاشی آنها، از برخی از علمای آنان با تعبیر «استاد» یاد می‌کند. خدا کند سیاست دینی و سیاست مذهبی را بفهمیم و بی‌جهت به این و آن فحش ندهیم!

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۰۴

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها