صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ٢۴ اسفند ماه ١۴٠٠

خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت‌الله بهجت قدس‌سره

آقا! می‌خواهم درس‌های حوزه را شروع کنم؛ یک دعایی بفرمایید.

خب حالا می‌خواهی چه کار کنی؟

می‌خواهم صرف‌ونحو بخوانم دیگر!

بعدش می‌خواهی چه کار کنی؟

خُب بعدش لمعه و این‌ها.

بعد می‌خواهی چه کار کنی؟

خُب آقا، مثل بقیه، مکاسب و رسائل و کفایه را شروع می‌کنم.

بعد می‌خواهی چه کار کنی؟

درس خارج بخوانم.

بعدش می‌خواهی چه کار کنی؟

می‌خواهم مجتهد بشوم آقا.

یعنی در قرآن نوشته: «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ لَه قُوَّةُ الإستنبٰاط»؟ یا نوشته  «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی»؟!  نوشته هر کس می‌خواهد رستگار شود، برود  قدرت استنباط یاد بگیرد یا برود خودش را تزکیه کند؟!

به شیوه باران، ص٢٢

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها