صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ١٩ فروردین ماه ١٣٩٩

بر اساس خاطرۀ یکی از شاگردان آقا

گفتم: «آقا! شوهرخواهرم مریض است؛ توی حرم دعایش کنید.»

پرسید: «چه بیماری‌ای دارد؟»
با شرمندگی گفتم: «روانی است.»
گفت: «همۀ ما روانی هستیم؛ اگر نبودیم، گناه نمی‌کردیم...»

به شیوه باران، ص19

 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها