صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ٢٩ مهر ماه ١٣٩٩

بر اساس خاطرۀ یکی از شاگردان آقا

 مشهد بودیم.
 گفتم: «توی حرم برای ما هم دعا کنید.»
 گفت: «همه‌اش دعایی نیست؛ دوایی هم هست!»
 گرفتم که یعنی خودت هم باید یک تکانی بخوری، قدمی برداری.

به شیوه باران، ص۵٢

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها