صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ٩ مهر ماه ١٣٩٨

بر اساس خاطرۀ یکی از شاگردان آقا

صبح جمعه، وقتی مجلس روضه در خانه برگزار می‌شد، همان  جلوی در می‌نشست. هر کس وارد می‌شد جلوی پای او می‌ایستاد و با خوش‌رویی از او  استقبال می‌کرد؛ فرقی نداشت چه کسی باشد. اگر کودک بود، برایش دعایی می‌خواند و نوازشش می‌کرد. گاه می‌گفت روضۀ علی‌اصغر  علیه‌السلام بخوانند.
یک روز جمعه، در بین روضه در باز شد، آقا برخاست و دست بر سینه احترام گذاشت. نگاه که کردم کسی را ندیدم! تعجب کردم!
آقا که نشست تازه متوجه شدم، کودکی وارد شده بود که به نظر بیش  از ده سال نداشت.
 

این بهشت، آن بهشت، ص۵٧

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها