صفحه اصلی

در حال بارگیری...
کلیپ تصویری

به‌هیچ وجه نباید با کفار دوستی پیدا کرد ولو دوستی به معنی «توافق» باشد

قطعا احوال و خواص کفار را [باید زیر نظر داشت] اگر هزار نفر آمدند [و به‌ظاهر راست گفتند]، بالاخره یک چند نفری [از کفار]هم در این فکر هستند که این دروغ را بگوییم تا اینکه این‌ها را (مسلمانان را) استعباد بکنیم (به نوکری بگیریم).

علی هذا به حسب ظاهر، خدا کند که ما، از این سه مرحله‌ای که آن‌ها [کفار برای فریب مسلمان‌ها] دارند، [در امان باشیم] :
[اول:] تطمیع (رشوه)، بدهند. لکن آنچه را که می‌دهند، خوب بلدند چه‌جوری بگیرند. ما فکرش را نمی‌کنیم. تطمیع، رشوه دادن؛
[دوم:]تهدید، ترساندن؛ [مثلا میگویند: ] می‌کشیم‌ها، چی می‌کنیم‌ها… این مرتبه دوم.
مرتبه سوم، اغواء (فریب دادن). [مثلا برای فریب مسلمانان به دروغ ادعا میکنند: ] ببین! ببین چقدر کفار رو ما کشتیم، برای اینکه نگذاشتند اظهار شعائر اسلام بکنند. ما با اظهار شعائر اسلام مانع(مخالف) نیستیم. با اسلامیتشان مانع نیستیم. می‌خواهیم که دوست ما باشند. [حتی] گاهی گفته‌اند که می‌خواهیم ایران با ما دوست باشد. اما خدا می‌داند که چه مقصودشان بوده است.

خب! تاریخ‌ واقعاً یک مُبلِّغ [و آموزگار] حسابی است. ببینید تاریخ چه کرد با ما! ببینید در تاریخ، کفار با مسلمان‌ها چه کار کردند! به‌هیچ وجهی نباید کسی با اینها(کفار) دوستی پیدا بکند. ولو دوستی به معنی «توافق» باشد.

 

بیانات در درس جهاد، ٢١ آبان ١٣٨٧


دانلود فیلم / به‌هیچ وجهی نباید کسی با کفار دوستی پیدا کند_x264.mp4

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها