صفحه اصلی

در حال بارگیری...
کلیپ تصویری

واضح و آشکار شد که نباید به کفار هیچ‌گونه اعتمادی کرد

#انتشار_برای_اولین_بار

اما الان دیگه واضح و آشکار شد که کفار نباید به اونها هیچ‌گونه اعتماد کرد. هیچ‌گونه به وفای اونها آدم ترتیب اثر بدهد. نه! نخواهند وفا کرد! حالا اول بسم الله، بله، [ به اینکه مثلا کفار ادعا کنند] ما کار نداریم اظهار شعائر اسلام بکنید، و از این دروغ‌ها. بالاترها از اینها دیده شده.

اما الان دیگه واضح و آشکار شد که کفار نباید به اونها هیچ‌گونه اعتماد کرد. هیچ‌گونه به وفای اونها آدم ترتیب اثر بدهد. نه! نخواهند وفا کرد!

نباید[کفار]اصلا سلطه داشته باشند بر اسلام و مسلمین. مادام(زمانیکه) مسلمین تمکن دارند، دفاع بکنند. مثل دفاع. دفاع. بله. [حتی اگر مسلمین]متمکن هم نباشند، مع ذلک کله(درهرصورت)، اونجوری که اونا قصد دارند، ممکن هست نکشند، آهان. مثلا ها. کاری بکنند که...

 

و إلا هیچ اعتباری به هیچ کافری نیست. ولو اینکه فرض کنید به اینکه، [توسط خود کفار]صدها از کفار رو هم می‌کشند، [سپس جهت فریب  و دلخوشی ما ] می‌گویند: ببین اونها اظهار شعائر اسلام را مانعند، ما اونها رو می‌کشیم، شما هم بدانید که ما امضا می‌کنیم، نوشته می‌دهیم به شما که مانع از نماز و روزه و حج و جهاد شما نخواهیم بود. [حتی کفار] بالاترین از اینها را می‌کنند و هیچ ابدا متأثّم [و خطاکار] نمی‌دانند خودشون را. مبادا یک روز انسان باور بکند از اینها چیزی! هیچ باور کردنی نیست!

 

به حسب ظاهر هم، [فقط] دشمن دین نیستند، [چراکه]خودشون دینی ندارند تا که ما برای اینکه ما با دینشون مخالف باشیم، دشمن باشند. بلکه [هدف اصلی آنها] فقط مسلط شدن بر بشر، مثل قبطی‌ها و بنی اسرائیل. می‌خواهند استعباد بکنند[و به نوکری بگیرند] همه را. و اون هم به هر بهانه‌ای به هر دروغی، واجب است دیگه، مسلط شوند بر مسلمان‌ها. ذراری(فرزندان مسلمان‌ها) را بکشند فلان را بکشند.

به حسب ظاهر هم، [فقط] دشمن دین نیستند، [چراکه]خودشون دینی ندارند تا که ما برای اینکه ما با دینشون مخالف باشیم، دشمن باشند. بلکه [هدف اصلی آنها] فقط مسلط شدن بر بشر، مثل قبطی‌ها و بنی اسرائیل. می‌خواهند استبعاد بکنند[و به نوکری بگیرند] همه را. و اون هم به هر بهانه‌ای به هر دروغی!

هیچ هیچ ابداً ! اگر یک جایی با اینها انسان بخواهد موافقت بکند، ... همون [کاری را بکند] که با همه کفار و دیگران می‌کنند. [در نتیجه] با این کافر هم [که به ظاهر قول رفاقت داده] بکنند، همین، بیش از این نیست. هر حکمی رو که اونها [باسایر کفار] دارند، [حتی] اگر می‌خواهند نفت هم به اونها بدهند مثلا، باید ببرند، کرایه‌اش را از خودشون بگیرند، ببرند سر حد (مرز) که اونها داخل در مملکت نشوند که بگیرند تسلم[و دریافت] بکنند. تا این جهت آدم باید احتیاط را محافظت بکند. دوستیشون(کفار) با یک شخصی دو شخصی، یک پول فایده ندارد. بالاخره.

 

بیانات در درس خارج فقه، کتاب جهاد، ٢١ آبان ١٣٨٧

دانلود فیلم / نباید به کفار هیچ‌گونه اعتمادی کرد_x264.mp4

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها