صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

آنجا برای شما خوب است و اینجا برای ما!

بعد از جنگ انگلیس با دولت عثمانی و غلبه انگلستان بر عراق، مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی پنهان شده بود؛ زیرا فتوا به تحریم حاکمیت کفر بر امت مسلمان عراق و لزوم مقابله با آن را داده بود. کماندویی انگلیسی نزد ایشان آمده بود و به عرض رسانده بود که چطور است شما را آنجا (یعنی لندن) ببرند، آنجا برای شما خوب است.

ایشان فرموده بود: آنجا برای شما خوب است و اینجا برای ما!

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۸۷

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها