صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

فضلا و علمای دارای خانه ملکی و شخصی، انگشت شمار بودند!

مرحوم نائینی به‌حسب عنوان در مرجعیت، اول بود ـ هر چند مرحوم آقا ابوالحسن اصفهانی به حسب کثرت مقلدین، از آقای نائینی مقدم بود ـ اما با این وجود از خودش خانه نداشت. مرحوم حاج شیخ محمدحسین کمپانی هم خانه نداشت، و فضلا و علمای دارای خانه ملکی و شخصی انگشت‌شمار بودند!

البته آقا شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا رحمه‌الله و مرحوم صاحب جواهر و علمای عرب حساب دیگری داشتند، و از راه ارث به آنها چیزهایی رسیده بود. برای مرحوم آیت‌الله حکیم هم شایعه کرده بودند که خانه چهار هزار دیناری دارد.

درهرحال، ما باید سعی کنیم که از سهم امام و یا مال دنیا به‌قدر ضرورت مصرف کنیم، تا قدری از آتش ما تخفیف داده شود، و از حرامش نیز باید اجتناب و پرهیز نماییم. خدا توفیق بدهد تا بفهمیم که از چه راهی به هدف برسیم.

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۴۴

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها