صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

چاپ اسکناس از نوعی دیگر!

حدود ده سال پیش [از انقلاب] شخصی گاه به منزل بعضی از رفقای بی‌بضاعت و مستضعف می‌رفت و چند ورق سفید به اندازه ده تومانی می‌پیچید و هر کدام را لای ورقی از قرآن قرار می‌داد، سپس قرآن را روی هم می‌گذاشت و دو رکعت یا بیشتر١ نماز می‌خواند، سپس قرآن را باز می‌کرد و دیده می‌شد که کاغذها به اسکناس‌های ده تومانی معمولی تبدیل شده است، آن شخص با این راه شصت تا هفتاد تومان هم به بعضی داده بود.

کلام در این است که اسکناس‌ها شماره دارند، چگونه دفع اشکال می‌شده است؟!

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۶۱
  • ١. تردید از نگارنده است.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها