صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

رشوه، مقدمه تسلط است!

آیا ما مسلمانان نباید در رشوه‌خواری محتاط باشیم و خدا را در نظر داشته باشیم، و از مرگ و عاقبت کار غافل نباشیم؟!

کفار برای تسلط بر بلاد و سرزمین‌های ما پول‌هایی به‌عنوان رشوه به ما نشان می‌دهند که در خواب ندیده‌ایم، در عوض به چیزی دست می‌یابند که خوابش را هم ندیده‌اند!

پول‌هایی که به ما می‌دهند، در حقیقت مقدمه تسلط بر ممالک و ثروت‌های ماست، و ما غفلت از این نکته داریم که این همه طلاها و لیره‌ها و دلارها که به ما می‌دهند، در حقیقت می‌خواهند در عوض آن از ما طلا بگیرند، نه اینکه مفت به ما بدهند!

خدا تنبه دهد و ما را بیدار کند تا تکلیف الهی نسبت به خود را بدانیم، و از کسانی که باید دوری کنیم، دوری کنیم، و به آنها که باید نزدیک شویم و مأمور به محبت و قرب به آنها هستیم ـ یعنی قرآن و عترت ـ نزدیک شویم و آنها را دوست داشته باشیم.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۳۸

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها