صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

امیر تیمور، مجتهد و حافظ قرآنِ خون آشام!

می‌گویند: تیمور لنگ خود را مجتهد می‌دانست و ادعا می‌کرد که می‌تواند احکام را از قرآن استنباط کند، و حافظ قرآن هم بود، بلکه در میان حافظان قرآن این مزیت را داشت که می‌توانست قرآن را از آخر به اول بخواند.

در یکی از جنگ‌ها پسر او کشته شد. وی پس از محاصره و غلبه بر دشمن، وارد شهر شد و قاتل پسر را کشت و خون قاتل را مکید و خورد! ـ نعوذبالله ـ این‌جور مجتهد و حافظ قرآن ندیده بودیم! رویه او در جنگ این بود که اگر شهری تسلیم می‌شد که هیچ و اگر تسلیم نمی‌شد، آنها را کافر، و نفوس و اعراض (جان‌ها و ناموس) آنها را مباح می‌شمرد.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۱۱

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها