صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

علت استفاده از اطفال در احضار ارواح

احضار ارواح را از راه خوابانیدن اطفال انجام می‌دهند. این به جهت قابلیت آنها یا کمتربودن موانع و علایق در آنهاست. شخصی می‌گفت: طفل بودم، یادم می‌آید کسی را آورده بودند که دعایی کند، و یا از جن و یا ارواح سؤال کند که به من گفت: در کاسه‌ای که در آن آب است نگاه کن یا گوش کن، و من نگاه و یا گوش کردم و دیدم که توی کاسه سر و صدایی بلند است.

در محضر بهجت، ج۲، ص۱۴۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها