صفحه اصلی

در حال بارگیری...

وضو

بیانات

چطور شد نحوه وضو گرفتن پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم برای ما معلوم نشد؟!

عامه می‌گویند: ما چطور می‌توانیم با کسانی که بین غَسْل و مَسْح فرق نمی‌گذارند، مباحثه کنیم؟! آیا ما، بین غَسْل و مَسْح فرق نمی‌گذاریم یا شما که تمام سر را مسح می‌کنید؟! آن هم چه مَسْحی! چقدر طول می‌کشد تا تمام سر مسح شود، و تمام دو پا غَسْل و شسته شود؟ آن هم در هر روز چند بار؟! چطور شد نحوه وضو گرفت...
بیانات

اثر طبی وضو و نماز، از دیدگاه دو طبیب مسیحی

یک طبیب نصرانی ـ که با میزبان خود، از بغداد برای عیادت و معاینه یکی از بزرگان، به نجف آمده بود؛ چون میزبان، رسم نجفی‌ها را می‌دانست که در آن وقت اگر بچه‌ها می‌فهمیدند که کسی نصرانی یا یهودی است، خدا می‌داند چه بلاهایی به سر او می‌آوردند، پیوسته به طبیب می‌گفت: وقتی معالجه تمام شد، زود به بغداد برگرد...

وضوی ارتماسی

«۲۶۳» وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌ها را به قصد وضو در آب داخل کند یا آنها را بعد از اینکه در آب فرو برد، به قصد وضو بیرون آورد. و اگر موقعی که دست‌ها را در آب فرو می‌برد نیت وضو کند و تا وقتی که آنها را از آب بیرون می‌آورد و ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو باشد، وضوی او صحیح است؛ و نیز اگ...

دعاهای وضو

«۲۶۷» کسی که وضو می‌گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب می‌افتد بگوید:«بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یجْعَلْهُ نَجِساً»؛ و موقعی که پیش از وضو دست خود را می‌شوید بگوید: «اللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التّوّابینَ وَ اجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطهِّرین»؛...

شرایط وضو

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است: ١ـ آب وضو پاک باشد؛ ٢ـ آب وضو مطلق باشد؛ ٣ـ وضو گرفتن مستلزم تصرف غاصبانه نباشد؛ ۴ـ ظرف آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد)؛ ۵ـ ظرف آبِ وضو، طلا و نقره نباشد؛ ۶ـ اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد؛ ٧ـ وقت برای وضو و نماز کافی باشد؛ ٨ـ به قصد قربت، یعنی برای انجام فر...

احکام وضو

«۳۰۴» کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می‌کند، باید به شک خود اعتنا نکند. «۳۰۵» اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‌گذارد که وضوی او باقی است؛ ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز...

وضوهای واجب و مستحب

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است: ١ـ برای نمازهای واجب غیر از نماز میت؛ ٢ـ برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلاً بول کرده باشد؛ و احتیاط واجب آن است که برای سجده سهو هم وضو بگیرد؛ ٣ـ برای طواف واجب خانه کعبه؛ ۴ـ اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد؛ ۵ـ ...

مبطلات وضو

«۳۲۷» هفت چیز وضو را باطل می‌کند: ١ـ بول؛ و در حکم بول است رطوبتی که انسان نداند بول است یا نه، اگر قبل از استبراء کردن از او خارج شود؛ ٢ـ غائط؛ ٣ـ باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می‌شود، و یا از غیر مخرج اگر این عنوان بر آن صدق نماید؛...

وضوی جبیره

چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می‌گذارند جبیره نامیده می‌شود. «۳۲۸» اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید به‌طور معمول وضو گرفت....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها