صفحه اصلی

در حال بارگیری...

مشروطه

بیانات

بهترین اشتغال برای علما

علمای سابق کارشان منحصر بود به درس و تدریس و نوشتن، و گویا عمرشان وقف همین کارها بود و از کار خود خوشحال بودند. البته قبل از مشروطه علما به قضاوت و رسیدگی به امور مردم نیز اشتغال داشتند؛ ولی پس از آن، از این‌گونه کارها برکنار شدند. البته رسیدگی به امور مردم، قضاوت، اجرای حدود و… چه‌بسا برای مردم ناخ...
بیانات

از ماست که بر ماست

در مشروطه به دروغ و فریب چنین وانمود کردند که می‌خواهند احکام اسلام اجرا شود، و در رأس مجلس شورا و تشکیلات قانون‌گذاری، شش نفر از فقهای طراز اول که قوانین مجلس را با احکام شرع تطبیق می‌نمایند، خواهند بود. ...
بیانات

سیر دخالت مراجع بزرگ در امور سیاسی عراق

خدا می‌داند همه را با چه وضع فجیعی از نجف و عراق بیرون کردند و به ایران تبعید نمودند؛ به‌حدی که مأمور نگذاشت تا مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی لباسش را بپوشد! ...
بیانات

برخورد علمای تبریز و رشت با مسئله کشف حجاب

روزهای اول کشف حجاب، علمای تبریز را برای امضا گرفتن۱ جمع کرده بودند. نخست فرماندار شهر داخل شد، سپس رئیس شهربانی آمد و نشست و گفت: آقایان! برای چه اینجا جمع شده‌اند؟ همان فرمان اعلی‌حضرت کافی است و امضای آقایان لازم نیست. علما نیز باکمال خوشحالی و اشتیاق از اینکه گرفتار امضای تحمیلی نشده‌اند، از مجل...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها