صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام هبه

۴۵٠٨. هبه به چه معنا است؟        

ج. به معناى تمليک و بخشش است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6904 | پیوند ثابت
۴۵٢۴. اگر به انسان هديه داده شود و بداند که از راه حرام تهيه شده است، چه حکمى دارد؟  

ج. اگر عين آن مال حرام باشد، نمى‌تواند آن را قبول کند و بايد آن را به صاحبش ردّ کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6920 | پیوند ثابت
۴۵۴٠. اگر فردى زمينى را براى مصرف خيريه‌اى هبه کرده و تحويل داده است، آيا مى‌تواند رجوع کند؟  

ج. در فرض مرقوم که هبه و قبض معتبر در هبه محقّق شده است، موهوبٌ له مالک شده است و چنان‌چه هبه به قصد قربت بوده لازم است و نمى‌توانند پس بگيرند.

کتاب: | شناسه: 6936 | پیوند ثابت
۴۵٠٩. فرق بين هبه و صدقه چيست؟  

ج. در صج. به معناى تمليک و بخشش است.دقه قصد قربت معتبر است و رجوع در آن بعد از قبض جايز نيست، به خلاف هبه.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6905 | پیوند ثابت
۴۵٢۵. در چه مواردى واهب و بخشنده حق رجوع به هبه را ندارد؟          

ج. ١) جايى که مال خود را قربة الى اللّه‌ و به قصد ثواب به کسى بخشيده باشد.

٢) در عوض هبه چيزى از طرف گرفته باشد که اصطلاحا آن را هبه معوّضه مى‌گويند.

٣) هبه به يکى از ارحام نسبى باشد.

۴) هبه به حال خود باقى نمانده باشد، مثلاً پارچه بريده يا دوخته شده باشد.

۵) يکى از طرفين فوت کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6921 | پیوند ثابت
۴۵۴١. شخصى پولى را به قصد صدقه کنار گذاشته و هنوز به فقير نداده است، آيا مى‌تواند آن را بردارد و مصرف کند و مجددا پولى به جاى آن صدقه دهد؟  

ج. اشکال ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6937 | پیوند ثابت
۴۵١٠. ذى‌رحم دقيقا چه کسانى را شامل مى‌شود؟  

ج. همه‌ى ارحام نسبى را شامل مى‌شود و اختصاص به محرم در نکاح ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6906 | پیوند ثابت
۴۵٢۶. لطفا مرقوم فرماييد که رجوع در هبه به چند چيز محقق مى‌شود؟  

ج. به قول و به فعل، مثل پس گرفتن آن يا با فروختن يا اجاره يا رهن دادن شى‌ء هبه شده به قصد رجوع، محقق مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6922 | پیوند ثابت
۴۵۴٢. يکى از اقوام مبلغى وجه نقد، براى ساخت منزل قديمى، براى رفاه حال خانواده داده است، آيا هبه صدق مى‌کند يا نه؟

ج. بله، اگر قرينه‌اى بر خلاف ظاهر نيست هبه صدق مى‌کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6938 | پیوند ثابت
۴۵١١. لطفا کليه شرايطى که در هبه لازم است را بيان فرماييد؟  

ج. بايد واهب و موهوب‌له بالغ و عاقل و قاصد و مختارِ بدون اکراه باشد و واهب هم محجور عليه نباشد و در تأثير عقد هبه در ملکيت، تحقق قبض و اقباض معتبر است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6907 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها