صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام غسل جنابت

٧٠۵. آيا اثبات منى از راه بوييدن و استشمام امکان دارد؟  

ج. تا يقين به منى بودن نکند، حکم منى را ندارد؛ مگر در صورت صدق علايم منى که در مسأله‌ى ٣۵٠ رساله آمده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2975 | پیوند ثابت
٧٢١. شخصى هنگام غسل ترتيبى شک مى‌کند که بول يا بادى از او خارج شده يا نه، وظيفه او چيست؟  

ج. اعتنا نکند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2991 | پیوند ثابت
٧٣٧. اگر انسان محتلم شود و وقت براى غسل و شستن بدن نباشد، اگر لباس را عوض کند و با بدن نجس نماز بخواند، چه حکمى دارد؟  

ج. بايد تا جايى که ممکن است نجاست را کم کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3007 | پیوند ثابت
٧۵٣. آيا کسى که چند غسل بر او واجب بوده و فراموش کرده، مى‌تواند به نيّت تمام غسل‌ها يک غسل انجام بدهد؟  

ج. بله، مى‌تواند.

کتاب: | شناسه: 3023 | پیوند ثابت
٧۶٩. تعداد غسل‌هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟  

ج. در اين رابطه به ماقبل مسأله‌ى ٣۴٩ رساله مراجعه نماييد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3039 | پیوند ثابت
٧٨۵. شخص جنب مى‌تواند به عنوان زيارت در حرم امامزاده‌ها وارد شود يا نه؟  

ج. مى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3055 | پیوند ثابت
٨٠١. در غسل آيا بر زن واجب است تمام موهايش را بشويد؟ با توجه به اين که آب به تمام پوست رسيده است؟  

ج. شستن تمام اطراف موهاى بلند لازم نيست و شستن پوست کافى است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3071 | پیوند ثابت
٨١٧. اينجانب در مواقعى در خود احساس شهوت مى‌کنم ولى چون بدنم حسّ ندارد تشخيص نمى‌دهم که جنب شده‌ام يا نه، آيا حکم شخص جنب را دارم يا خير؟  

ج. اگر يقين نداريد که چيزى از شما خارج شده، حکم به جنابت نمى‌شود. بله، در شخص مريض، شهوت خاصّه (اوج شهوت) در حال خروج کافى است که حکم به جنابت شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3087 | پیوند ثابت
٨٣٣. در هنگام غسل احساس مى‌شود يک لايه‌ى روغنى داخل گوش است، حکم آن چيست؟  

ج. شستن داخل سوراخ گوش لازم نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3103 | پیوند ثابت
٨۴٩. من تا چندى پيش نمى‌دانستم که زير دوش حمام رفتن غسل ارتماسى نيست و مدّتى غسل جنابت را به اين نحو انجام مى‌دادم. تکليف نمازهايى که تاکنون خوانده‌ام چيست؟  

ج. بايد قضا شود، مگر اين که با قصد وظيفه، خود به خود غسل ترتيبى حاصل مى‌شده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3119 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها