صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

به اندازه وزن او، به او طلا و نقره نثار می‌کردند!

آقا خان، رئیس فرقه اسماعیلیه هر سال یک بار به بمبئی می‌رفت، طرفدارانش او را وزن می‌کردند و به اندازه سنگینی وزن او، به او طلا و نقره نثار می‌کردند!

آیا ما شیعیان نباید در فکر این باشیم که ایتام و فقرای مسلم هر شهر خود را به‌نحو آبرومندانه و مطلوب اداره کنیم، تا اهل باطل نیایند و آنها را اداره کنند و در مذهب خود در آورند!

آری، اینها چنین کارهایی می‌کنند، تازه چه‌بسا اگر هم بفهمند که آنها مستغنی شده‌اند و یا متوجه شوند که به مذهب آنها میل باطنی ندارند، بلکه به مذهب قبلی خود میل دارند، آنها را به قتل برسانند. بله، گام‌های انحرافی برای دنیای انسان هم خطرناک است.

در محضر بهجت، ج۲، ص۱۲۱

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها