صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

فقط یک بار در عمرم برای دنیا محزون شدم!

نقل می‌کنند که آقای [شیخ محمد] کوهستانی قدس‌سره [از علمای مازندران] فرموده بود: فقط یک دفعه در عمرم برای دنیا محزون شدم، بعد فکر کردم و متوجه شدم که اندوه خوردن برای دنیا کار خوبی نیست و در شرع مرجوح است! خیلی خوب است که خدا به انسان چنین قوه و یقینی بدهد که برای غیرخدا محزون نشود! شجاعت و ایمان و استقامت قوی لازم دارد.

در محضر بهجت، ج۲، ص۱۱۹

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها