صفحه اصلی

در حال بارگیری...
پرسش و پاسخ

کتاب سُلَیم‌بن‌قَیس

سؤال: آیا می‌توان گفت کتاب سُلَیم‌بن‌قیس با مذاق شیعه سازگار نیست؛ چون مطالب خلاف تقیه دارد؟

جواب: در کافی هم مطالب خلاف تقیه موجود است.

ما موظفیم هر کلمه‌ای را که می‌خواهیم بگوییم، موارد جواز و منع و تقیه و عدم تقیه را نگاه کنیم. سُلیم هم این‌گونه عمل کرده است. در جای تقیه، باید تقیه نمود و در جای عدم جواز تقیه، نباید تقیه نمود، بلکه باید حقایق را گفت. وظیفه ما این است و بعد از این مسئولیت دیگری نداریم. جایی که انسان باید بگوید، بگوید و آنجا که نباید بگوید، نگوید. امثال سُلیم هم موارد و مقتضیات حال را نگاه می‌کردند.

در محضر بهجت، ج۲، ص۱۰۸

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها