صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

چرا غیرِعالم را بر عالم مقدم می‌دارید؟!

یکی از خلفا گفته است: «فَإِنکمْ تَحْتاجُونَ إِلی مَنْ یصَلی بِکمْ وَ یجاهِدُ عَدُوکمْ... وَ إِنْ خالَفَ؛ فَإِنی لا أَعْلَمُ الْغَیبَ؛ شما به کسی نیاز دارید که برای شما نماز جماعت بخواند و با دشمنانتان بجنگد… و اگر خلاف واقع درآمد، من علم غیب نمی‌دانم».

یعنی تنها نمازخواندن و جهادکردن با دشمن را می‌توانم، اما علم غیب ندارم. این اقرار زعمای اهل‌تسنن به عدم علم است. بااین‌حال، چگونه غیرعالم را بر عالم مقدم می‌دارید؟!

در محضر بهجت، ج۲، ص۱۲

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها