صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

استخاره حضرت آیت‌الله بهجت با تسبیح

بنده هم هروقت برای خود استخاره می‌گیرم با تسبیح استخاره می‌کنم،١ و برای ترک هم معمولٌ‌به است، و اگر میانه باشد٢ انجام نمی‌دهم، مگر اینکه فعل آن خوب، و ترکش بد باشد.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۹۳
  • ١. نحوه استخاره معظم‌له فرستادن سه صلوات بر محمد و آل‌محمد و گرفتن یک قبضه از تسبیح و جداکردن دوتا دوتا از دانه‌های آن است، در نهایت اگر یکی باقی ماند، خوب و اگر دوتا ماند بد است.
  • ٢. یعنی فعل و ترک هر دو خوب باشد.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها