صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

نقش عقل در اثبات اصول و فروع و...

با نور عقل می‌توان فروع و اصول دین را اثبات نمود. کسانی که با قواعد و استدلالات عقلی مخالفند از بی‌دینی ترویج می‌کنند؛ زیرا: «لا دینَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ؛ هرکس عقل نداشته باشد، دین ندارد».١ و اقرار به توحید توسط سراجِ عقل است، و ثواب و عقاب به عقل است «بِک أُثیبُ وَ بِک أُعاقِبُ؛ به سبب تو ثواب و عقاب می‌نمایم».٢

و حتی همین معنا را هم عقل قبل از بیان می‌دانست. با متابعت و عدم متابعت از عقل، جای انسان اعلی‌علیین یا اسفل‌السافلین است. آیا عقل دستور به فرار از مهالک و یا گرایش به خیرات را نمی‌دهد؟! انسان باید در کار خیر و نحوه انجام آن فکر کند، تا فکرش موجب ابتکاری باشد که در هدف مفید باشد، و این‌گونه نباشد که طالب مجهول باشد.

در هر واقعه و در هر حرکت و سکون، مشکل اصلی، تشخیص تکلیف است و بعد مشکل‌تر از آن، عمل به آن تکلیف. سلمان رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه در اثر شناخت تکلیف و عمل به آن و پیروی از شرع با سراج عقل، «عَلِمَ عِلْمَ الأَوَّلِ وَ الآخِرِ؛ علم اول و آخر را می‌دانست».٣ مقامات علما نیز این‌گونه است.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۴۳
  • ١. مستدرک‌الوسائل، ج‌۱۱، ص‌۲۰۸ و ۲۰۹؛ بحارالانوار، ج‌۱، ص‌۹۴؛ ج‌۷۴، ص‌۱۶۰؛ غررالحکم، ص‌۵۵.
  • ٢. من‌لایحضره‌الفقیه، ج‌۴، ص‌۳۶۸؛ بحارالانوار، ج‌۱، ص‌۹۷؛ ج‌۷۴، ص‌۶۰؛ مکارم‌الاخلاق، ص‌۴۴۲.
  • ٣. بحارالانوار، ج‌۱۰، ص‌۱۲۱؛ ج‌۲۲، ص‌۳۲۹. نیز ر.ک: بحارالانوار، ج‌۲۲، ص‌۳۵۰؛ احتجاج، ج‌۱، ص‌۲۵۹؛ امالی صدوق، ص‌۲۵۲؛ رجال کشی، ص‌۱۶.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها