صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

شما همان طلبه سابق هستید

فحش و توهین نااهل نباید ما را ناراحت کند، و از راه و مقصد سست و دل‌سرد نماید. خانه نشستن و عمل به تکلیف کردن هیچ‌ناراحتی ندارد؛ ولی اشتهار باطل و شادی، در صورت عمل بر خلاف تکلیف و وظیفه، خطرناک است و ناراحتی دارد. اگر شخص محترم و عالم معروف شهر وارد مجلسی شود و مورد بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی قرار گیرد ـ هرچند نباید چنین باشد ـ چنانچه ناراحت شود، باید به خود بگوید که شما همان طلبه سابق هستید، و این حالات و عوارض ظاهری قابل تغییر است.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۱۱

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها