صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

عامه همگی جبری هستند!

اگر مذهب عامه هیچ اشکالی نداشت، تنها همین جبری که آنها بدان قائلند، در بطلان مذهب آنها کافی بود؛ زیرا اکنون عامه همگی اشعری‌مذهب و جبری هستند، و کسی از آنان معتزلی نیست.

آنها قائلند تمام تکالیف، غیراختیاری است؛ یعنی تکلیف وجود دارد و انسان قدرت فعل و ترک آن را ندارد، و خداوند دست مکلف را بسته است و با این‌همه از او کار می‌خواهد! می‌گوید قدرت، مقارن با فعل است و در فعل مؤثر نیست!

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۵۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها