صفحه اصلی

در حال بارگیری...
پرسش‌ها و پاسخ‌ها

اختیاراً منصرف نشوید

سؤال: برای حضور قلب در نماز و تمرکز فکر، دستورالعملی بفرمایید؟

جواب: باسمه‌تعالی، در آنی که متوجه شدید، اختیاراً منصرف نشوید.

به‌سوی محبوب، ص۶۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها